Onze website maakt gebruik van cookies

Op 26 mei 2011 zijn de regels over cookies op websites veranderd. Deze site maakt gebruik van cookies. Een aantal van de door ons gebruikte cookies zijn essentieel voor de werking van bepaalde onderdelen van de site en zijn reeds ingesteld. U kunt alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren, maar delen van de site zullen dan niet werken. Om meer te weten over cookies op deze website, zie ons privacybeleid.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid – Corporate Citizenship

Sociale topkwaliteit in de zin van "Good Corporate Citizen" betekent dat wij – behalve de interne sociale verantwoordelijkheid – als onderdeel van de maatschappij ook extern verantwoordelijkheid aanvaarden.

Corporate Citizenship

Onze "Corporate Citizenship"-activiteiten.

Het regionale en wereldwijde engagement voor maatschappelijke doeleinden neemt binnen het bedrijf Kärcher sinds jaar en dag een belangrijke plaats in. Als betrouwbare partner van non-profit organisaties streven wij ernaar het leefklimaat van onze medewerkers en het werkklimaat nog aangenamer te maken. Daarom ondersteunen we diverse verenigingen en initiatieven, leveren we een bijdrage aan het behoud van monumenten, stimuleren we opleiding, wetenschap en onderzoek en werken we samen met verschillende maatschappelijke instellingen.

Maatschappelijke sponsoring en bedrijfsdonaties.

Tot het aanvaarden van maatschappelijke verantwoordelijkheid behoort vanzelfsprekend ook het ondersteunen van zinvolle non-profit projecten en organisaties.

Wat wij doen

Wij stimuleren vele verenigingen, opleidingsinstellingen, culturele initiatieven en stichtingen. We leggen daarbij de nadruk op instellingen die zich in de buurt van onze locaties bevinden. Onze mogelijkheden om ondersteuning te bieden, gaan van financiële en materiële giften over relatiegeschenken voor tombola's en traditionele verenigingssponsoring tot en met reinigingsacties die door medewerkers van Kärcher worden uitgevoerd.

Culturele sponsoring.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, betekent ook dat we onze betrokkenheid bij kunst en cultuur tonen. Dankzij onze culturele sponsoring dragen we ertoe bij, dat de schatten uit het verleden kunnen worden behouden.

Wat wij doen

„Topprestaties voor hygiëne en duurzaamheid“ – deze eis, die binnen de bedrijfsvisie van Kärcher schriftelijk is vastgelegd, nemen we serieus. Al meer dan 30 jaar zijn we wereldwijd een toonaangevende specialist op het gebied van restauratorische reiniging van kunstwerken en gebouwen die onder monumentenzorg vallen. Ons doel daarbij is de monumenten te behouden voor het nageslacht. De werkzaamheden vinden altijd plaats in nauwe samenwerking met restaurateurs, kunsthistorici en andere vakwetenschappers; op die manier garanderen we dat voor elk object de optimale reinigingsmethode wordt gebruikt.

Kärcher reinigt de wereld!

Dit motto is bij ons overal doorgevoerd. Van het Christusbeeld in Rio de Janeiro tot en met de Brandenburger Tor in Berlijn. Al bij meer dan 100 buitengewone reinigingsprojecten op alle continenten hebben wij onze competentie en ervaring aangetoond. Via deze bijzondere vorm van cultuursponsoring houdt Kärcher zich op een zeer persoonlijke en individuele wijze bezig met het culturele erfgoed, waarbij het veel meer doet dan alleen maar schenken: wij stellen niet alleen geld ter beschikking, maar zetten ook onze ervaring, kennis en technologie in.

 

Meer info over onze sponsoringsactiviteiten vindt u hier.

Samenwerkingsverbanden met non-profit organisaties.

Naast kleinschalige betrokkenheid bij een groot aantal verenigingen, zet Kärcher zich in belangrijkere mate op lange termijn in voor uiteenlopende non-profit organisaties. Als betrouwbare partner ondersteunen we regionale, nationale en wereldwijde projecten gedurende vele jaren.


Kärcher ondersteunt SOS-Kinderdorp.

In het kader van zijn sociale betrokkenheid werkt Kärcher sinds 2011 samen met SOS-Kinderdorp. Wij ondersteunen deze non-profit organisatie financieel en met onze eigen technologie. De SOS-Kinderdorpen ontvangen van ons reinigingsapparatuur, die zij – afhankelijk van hun specifieke behoeften – samen met medewerkers van Kärcher selecteren. Trainers geven op locatie instructies over complexe machines. Op die manier maken we ons verdienstelijk voor kinderdorpen overal ter wereld. Zo hebben we tot dusver kinderdorpfamilies in Oostenrijk, Griekenland, Peru en Mexico voorzien van onze apparatuur en ondersteunen we hen daardoor bij hun dagelijkse werkzaamheden.

"Sinds jaar en dag houden we binnen de bedrijfscultuur van Kärcher rekening met maatschappelijke en sociale belangen; ook nam de ondersteuning van jonge mensen altijd al een belangrijke plaats voor ons in", aldus de voorzitter van de directie van Kärcher, Hartmut Jenner. "Daarom werken we heel graag samen met de organisatie van SOS-Kinderdorp, die zich met bewonderenswaardig engagement voor de behoeften en rechten van kinderen wereldwijd inzet."

SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen

Samenwerking met het Global Nature Fund

Samen met het Global Nature Fund heeft Kärcher het initiatief "Schoon water voor de wereld" genomen. Daarbij ondersteunen we de organisatie bij de bouw van groene filterinstallaties voor ecologische waterbereiding in ontwikkelings- en opkomende industrielanden met een economie in opkomst.

Het Global Nature Fund en het project "Living Lakes"

Het Global Nature Fund (GNF) is een internationale stichting voor milieu en natuur, die zich o.a. intensief inzet voor het behoud van water-ecosystemen. Zo levert bijvoorbeeld het project "Living Lakes", waarbij meer dan 100 ledenorganisaties wereldwijd zijn betrokken, een belangrijke bijdrage aan de bescherming van de natuurlijke ressource water. Hierbij wordt de ecologische en biologische verscheidenheid van rivieren en zeeën, met name in ontwikkelingslanden, behouden en verbeterd. Dit heeft positieve effecten op de hygiënische verhoudingen voor de lokale bevolking en vermindert het aantal ziektegevallen.

In het kader van het initiatief "Schoon water voor de wereld" ondersteunt Kärcher het project "Living Lakes" actief. Het zogenaamde "groenfilterprincipe" maakt dit mogelijk.

Slim inkopen – duurzaam helpen

Bij de aankoop van een eco!ogic-apparaat van het merk Kärcher ondersteunen we het Global Nature Fund automatisch bij de zuivering van afvalwater in het kader van het project „Living Lakes“. Concreet: elk verkocht apparaat uit de Kärcher eco!ogic-serie betekent 1.000 liter gereinigd water. Zo bereikt uw hulp precies die plaatsen waar hij het hardst nodig is: in regio's wereldwijd waar ontwikkeling het meest nodig is. Hartelijk dank voor uw ondersteuning!

Zo werkt het „groenfilterprincipe“

Groene filters voorkomen verontreiniging van het grondwater door ongefilterd afvalwater. Hiervoor wordt eerst een waterkanaal gegraven, waardoor het afvalwater wordt afgevoerd. In het kanaal bevinden zich drijvende planten, die grote wortelkluiten ontwikkelen en voortreffelijke filtereigenschappen bezitten. Zo kunnen voedingsstoffen, schadelijke stoffen en zelfs ziekteverwekkers in het water op zeer natuurlijke wijze worden teruggedrongen.

Een groenfilterinstallatie voor San Miguel de Sema in Colombia

Als pilotproject voor een jarenlange samenwerking werd in 2013 de eerste zuiveringsinstallatie op basis van planten in Colombia gebouwd. Deze bevindt zich in de regio Boyacá en reinigt het afvalwater van de 4.000 inwoners tellende stad San Miguel de Sema. De bouw werd samen met lokale partner Fundación Humedales en lokale ondernemingen gerealiseerd. Voor de groenfilterinstallatie zijn geen energie of chemische additieven nodig. Bovendien is de installatie nagenoeg onderhoudsvrij. Deze werkt op basis van rietplanten en lisdodden, die het afvalwater van gezinswoningen op natuurlijke wijze filteren. In 2014 moesten er nog eens drie projecten – waarvan een in Zuid-Afrika en twee in Colombia – worden opgeleverd.

Global Nature Fund

Engagement van medewerkers – Corporate Volunteering.

Binnen onze ondernemingscultuur is maatschappelijke betrokkenheid vast verankerd. Daarom stimuleert Kärcher gericht de inzet van zijn medewerkers ter versterking van actief burgerschap. Op basis van vrijwillig engagement van zijn medewerkers kon Kärcher reeds enkele zogenaamde „Corporate Volunteering“-projecten gedurende meerdere jaren met succes realiseren.


Beschermingsprojecten voor berggorilla's van de Wilhelma

Sinds 2011 is Kärcher betrokken bij de inzamelingsactie van mobieltjes voor de dierentuin en botanische tuin Wilhelma in Stuttgart. Door het doneren van afgedankte mobiele telefoons kunnen de medewerkers van Kärcher een actieve bijdrage leveren aan de bescherming van de bedreigde berggorilla, waarvan er wereldwijd nog maar zo'n 800 exemplaren leven. Deze worden in hun bestaan door de mijnbouw bedreigd. Hun levensruimte komt met name acuut in gevaar door de ontginning van het zeldzame erts coltan. Coltan wordt in mobiele telefoons verwerkt en is om die reden zeer populair.

Het inzamelen van de oude mobieltjes helpt de gorilla's in twee opzichten: enerzijds wordt door recycling en hergebruik van oude mobiele telefoons de vraag naar coltan verkleind – andere edelmetalen kunnen zelfs volledig worden herwonnen. Anderzijds wordt de recyclingwaarde van de mobieltjes voor beschermingsprojecten gedoneerd aan nationaal park Virunga Nationalpark en aan de directe hulp voor de berggorilla's & het regenwoud. In totaal werden in 2011 meer dan 625 mobieltjes van onze medewerkers gedoneerd.

Wilhelma
Wilhelma
Wilhelma
Wilhelma