Onze website maakt gebruik van cookies

Op 26 mei 2011 zijn de regels over cookies op websites veranderd. Deze site maakt gebruik van cookies. Een aantal van de door ons gebruikte cookies zijn essentieel voor de werking van bepaalde onderdelen van de site en zijn reeds ingesteld. U kunt alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren, maar delen van de site zullen dan niet werken. Om meer te weten over cookies op deze website, zie ons privacybeleid.

Loading

Verantwoordelijkheid voor de onderneming

Eerlijke en betrouwbare partnerschappen met onze klanten en onze medewerkers vormen de basis om het voortbestaan van onze onderneming te waarborgen.

Verantwoordelijkheid voor de onderneming

Verankerd in de onderneming.

Dat Kärcher zich bewust is van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, komt tot uitdrukking in onze bedrijfsprincipes. Zo verbinden we ons ertoe om volgens onze bedrijfsprincipes in alle landen de betreffende normen en waarden, de mensenrechten en de juridische en maatschappelijke voorschriften als een goede burger in acht te nemen.

Verenigingen en initiatieven.

Kärcher wil een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid. Om dit doel te bereiken moeten we onze blik niet uitsluitend op interne processen en normen richten, maar ook de realiteit buiten onze onderneming scherp in het oog houdenen actief participeren. Kärcher is daarom lid van talloze verenigingen en initiatieven, die allemaal hetzelfde doel volgen: duurzaamheid op het gebied van politiek, economie en techniek stimuleren.


Ondertekening van de klimaatbescherming-communiqués van Kopenhagen en Cancún

Als wereldwijd actieve onderneming hebben Kärcher en nog honderden andere bedrijven de communiqués van Kopenhagen en Cancún ondertekend. Hierin wordt de politiek naar aanleiding van de UN-klimaattop van 2009 en 2010 gesommeerd om consequente maatregelen tegen de klimaatveranderingen en de uitstoot van broeikasgassen te treffen. In de communiqués wordt een ambitieus, stevig en eerlijk wereldwijd verdrag aangaande klimaatveranderingen gestimuleerd. Doel is om in emissiearme producten, diensten, technologieën en infrastructuren te investeren en daardoor een duurzame groei mogelijk te maken en de doelstelling tot een wereldwijde CO2-reductie te ondersteunen. De communiqués zijn door „The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group on Climate Change“ en de universiteit van Cambridge uitgewerkt.

Klimaatbescherming

Lid van de UN Global Compact

Als deelnemer aan de UN Global Compact hebben we onszelf ertoe verbonden om tien universeel erkende principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieupreventie en bestrijding van corruptie binnen onze bedrijfsprocessen en strategieën na te leven. Dit betekent dat wij ons aan deze principes houden, deze ondersteunen en in praktijk brengen. De Global Compact van de Verenigde Naties is een strategisch initiatief voor ondernemingen. Met behulp hiervan kan de economie als belangrijke drijvende kracht ertoe bijdragen, dat de ontwikkeling van markten en handelsbetrekkingen, van technologieën en financiële zaken alle economische ruimten en maatschappijen ten goede komt.

UN Global Compact

Partner van het duurzaamheidsinitiatief BlueCompetence van de VDMA

Het initiatief Blue Competence heeft zich ten doel gesteld prioriteit te geven aan de oplossingscompetentie van machine- en installatiebouw, duurzame technologieën actief te stimuleren en aan te bieden. Blue Competence legt transparante, belastbare duurzaamheidscriteria en -normen vast, die wij als partner vervullen. Het initiatief geeft daardoor richting; het biedt iedereen die op zoek is naar duurzame oplossingen en producten of duurzaam handelende bedrijven zekerheid.

Blue Competence