Gratis naar Fantasia Festival dankzij Kärcher!

Kärcher is als sponsor aanwezig op het Fantasia Festival op 13 juli in Hamme. Om je te bedanken als newsletter abonnee maak jij kans op een gratis duoticket van het festival!

Praktische informatie

 • Er wordt één duoticket verloot, geldig op zaterdag 13/07/2024.
 • Het te winnen ticket geeft recht op gratis inkom voor 2 personen op de aangegeven datum op het Fantasia Festival.
 • De winnaar van de wedstrijd zal per email gecontacteerd worden op donderdag 11/07/2024.
 • De wedstrijd vindt plaats van vrijdag 06/07/2024 tot en met woensdag 10/07/2024 23u59.

Neem deel aan de wedstrijd door onderstaand formulier in te vullen

  *

  * Verplicht veld

  Wedstrijdreglement - Gratis tickets voor het Fantasia Festival in Hamme - Uitgevoerd door Kärcher NV te Wilrijk

  Art. 1 Het voorwerp

  Kärcher NV, gehuisvest te Boomsesteenweg 939 in Wilrijk, organiseert een wedstrijd in het kader van een online wedstrijd rond het gratis weggeven van een duoticket voor het Fantasia Festival dat op 13/07/2024 plaatsvindt in Hamme.


  Art. 2 Het wedstrijdverloop

  De wedstrijd loopt vanaf zaterdag 06/07/2024 tot en met woensdag  10/07/2024 om 23u59. Enkel deelnemers die het deelnameformulier invullen, nemen geldig deel aan de wedstrijd. Zo ook dient het e-mailadres achtergelaten te worden opdat de winnaars gecontacteerd kunnen worden. Iedere persoon mag slechts éénmaal deelnemen. 


  Art. 3 De winnaars

  Éen winnaar zal bepaald worden door middel van een schiftingsvraag. De deelnemer die het dichtst de werkelijke waarde hiervan benaderen worden uitgeroepen tot winnaars. De uitslag van de wedstrijd is onherroepelijk en bindend, en kan niet worden aangevochten om welke reden dan ook. 


  Art.4 De prijzen

  De winnaar van de wedstrijd krijgt één duoticket voor het Fantasia Festival in Hamme.

  De prijzen zijn in geen enkel geval inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura. Na contactname via mail worden de prijzen digitaal verstuurd naar de winnaars. De organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de prijzen noch voor gebreken in de dienstverlening van derden.


  Art. 5 De bekendmaking

  De winnaars worden bepaald na afloop van de wedstrijdperiode op 10/07/2024 om 23u59 en per mail verwittigd ten laatste 1 dag na afloop van de wedstrijd. De winnaar zal per mail gecontacteerd worden. Elke deelnemer moet een geldig e-mailadres opgeven. Indien dit niet het geval is vormt dit een voldoende reden voor uitsluiting, zelfs indien men gewonnen heeft.


  Art. 6 De verwerking van persoonsgegevens

  Door deel te nemen aan betreffende wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de verzameling en registratie van de door de hen verstrekte persoonsgegevens. Alle deelnemers aan de wedstrijd wordt gevraagd hun naam en e-mailadres te geven. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden voor de bezorging van de prijzen. Deze gegevens worden ingezameld en verwerkt met het oog op de organisatie en de afhandeling van de wedstrijd. Zij zullen gewist worden zodra de wedstrijd afgelopen is en de prijs aan de winnaar overhandigd is. De deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te kijken en te wijzigen. De persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden bezorgd worden en zullen ook niet voor communicatie- of marketing doeleinden gebruikt worden.


  Art. 7 Het wedstrijdreglement

  Deelname aan deze wedstrijd houdt de integrale aanvaarding van dit reglement in. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Kärcher NV behoudt zich eveneens het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken ingeval van overmacht of omstandigheden niet te wijten aan Kärcher NV. Het kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.


  Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege Kärcher NV.