Blue Competence

Blue Competence definieert belastbare duurzaamheidscriteria en -normen, die iedereen vervult die dit initiatief ondersteunt. Blue Competence zorgt daarmee voor meer transparantie, vereenvoudigt de oriëntatie en biedt iedereen die op zoek is naar duurzame oplossingen en producten of duurzaam handelende ondernemingen zekerheid.

Blue Competence-header

Werken aan een betere wereld: Blue Competence

De kleur groen staat voor milieupreventie. Blauw is de kleur van de duurzaamheid, waarbij efficiency, milieu en maatschappij als geheel worden bekeken. Deze 3 aspecten worden ook ondersteund door het door de vereniging van Duitse machine- en installatiebouwers (VDMA) gestarte initiatief „Blue Competence“. Hiervan maken naast Kärcher al 225 ondernemingen en 37 organisaties alsmede vakverenigingen deel uit, die één gemeenschappelijk doel hebben: langdurig de levenskwaliteit op onze planeet waarborgen.

Blue Competence

Verantwoordelijkheid staat voorop

Kärcher is sinds begin 2012 lid van Blue Competence en neemt actief verantwoordelijkheid. Kärcher heeft zichzelf als doel gesteld, de machine- en installatiebouw aan de top van de duurzaamheidsbeweging te brengen en deze over de grenzen van de branche heen in het bewustzijn te verankeren. Hiervoor worden vorderingen en mogelijkheden op alle vlakken, bijv. materiaalefficiency, ressource-veilige productie en duurzamere producten gedocumenteerd en gecommuniceerd. Blue Competence laat zien, wat de industrie op het gebied van duurzaamheid beweegt. Kärcher kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren, want verantwoordelijkheid voor mens en milieu zijn sinds jaar en dag vaste waarden binnen de bedrijfscultuur.

„Engineering a better world“

Het duurzaamheidsinititatief Blue Competence heeft als doel het toonaangevende competentiecentrum voor ecologische product- en productieontwikkeling alsmede innovatieve milieutechnologieën te worden. Daarnaast heeft het als doel, oplossingen van de machine- en installatiebouw voor een duurzame toekomst in vergelijking tot politiek en publieke opinie te presenteren. Want de antwoorden op de uitdagingen die de toekomst biedt voor een groeiende wereldbevolking, moeten samengaan: verstand en technologie. De taakgebieden en doelstellingen voor duurzaam ondernemen zijn helder gedefinieerd:

 • Energie-efficiency: met minder meer bereiken.
 • Energiebronnen en -gebruik: Bestaande energiedragers efficiënter benutten. Nieuwe, alternatieve energieën ontwikkelen en implementeren.
 • Gebruik van ressources optimaliseren: Het gebruik van grondstoffen optimaliseren en zowel nieuwe als alternatieve grondstoffen ontwikkelen.
 • Emissies: de hoeveelheid uitstoot minimaliseren of helemaal vermijden.
 • Mobiliteit: oplossingen voor na het autotijdperk in zijn huidige vorm
 • Recyclingmanagement: afval vermijden, verminderen en zinvol hergebruiken.
 • Lebenscycluskosten verminderen: van grondstof- en energiewinning en productie, gebruik en recycling tot aan de complete consequenties van handelen door alle betrokkenen.

Het verantwoordelijkheidsbereik en de taken zijn immens. We hebben een lange weg te gaan. Een volgende stap is gezet. Er zullen er nog vele volgen. Duurzaamheid als doel is geen verre toekomst, maar vormt onze dagelijkse verplichting en opdracht. Uiteindelijk gaat het om niet meer of minder dan onze gezamenlijke toekomst.

Blue Competence-certificaat

Energiebesparingstips voor apparaten van Kärcher

Schrobmachines

KIK-systeem

Exacte aanpassing van machineparameters aan verschillende eisen/gebruikers:

 • Turbinecapaciteit.
 • Borstelmotorcapaciteit.
 • Bewegingssnelheid.
 • Waterdispensie (B 80 W Bp).
KIK-systeem

F.A.C.T.-systeem

Individuele instelling van de borstelsnelheid bij walsborstelmachines (BR):

 • voor verschillende reinigingseisen.
 • Verminderd energieverbruik in de WHISPER-CLEAN-modus tot 15 procent.
 • Verminderd energieverbruik in de FINE-CLEAN-modus tot 30 procent.
 • Afname van het geluidsniveau voor de gebruiker in de WHISPER- en FINE-CLEAN-modus
Fact System

eco!efficiency

 • Nieuw! eco!efficiency-modus bij RS-uitvoeringen. Het gebruik van de eco!efficiency optie heeft als effect:
 • een lager waterverbruik.
 • een lager stroomverbruik van de zuigturbine.
 • lager stroomverbruik van de borstelmotoren.
 • een lagere snelheid tijdens reiniging (een lager stroomverbruik).
 • Grotere besparingen op stroom en vers water (tot 20 procent) in vergelijking tot een basisreiniging met gangbare schrobmachines
eco!efficiency

D.O.S.E.-systeem

 • Zeer exact doseersysteem voor reinigingsmiddel (0-3 procent):
 • Vermijden van overdosering: het is altijd een grote uitdaging voor de gebruiker, om een ecologische én economische samenstelling (water/reinigingsmiddel) tot stand te brengen.
 • Afname van de belasting door afvoerwater alsmede van de zuiveringskosten tot 25 procent.
 • Gezondheidsbescherming van de gebruiker en van het milieu door een aanzienlijke afname van de concentratie reinigingsmiddelen.
 • Verbeterde bescherming tegen kiem- en bacterieënvorming in de vuilwatertank.
 • Zeer zorgvuldige technologie op basis van een waterdebietmeter en een exact werkende reinigingsmiddelenpomp.
Dose

Microvezeltechnologie

Nagenoeg geen reinigingsmiddel – hoog reinigingseffect dankzij een perfecte water-/vuilopname van de vezels alsook door hun specifieke vorm:

 • er is geen of slechts weinig reinigingsmiddel nodig voor een goed reinigingsresultaat.
 • Geen reinigingsmiddel – geen belasting voor de gebruiker en ons milieu.
 • Uniek: Kärcher ontwikkelde en implementeerde de technologie op basis van microvezels voor walsborstelmachines.
Microvezeltechnologie

Power Save

De Power-Save-modus kan het best altijd worden geactiveerd.

 • De bedrijfstijd van de WPD 100 kan zo individueel worden ingesteld.
 • Op inactieve dagen, zoals in het weekend of 's nachts, wordt het apparaat slechts met minimale energie (< 1 watt) gebruikt.
 • Dit draagt bij aan energiebesparingen.
Power Save

Reiniging van de ventilatiegleuven

De ventilatiegleuven aan de achterkant van de waterdispenser moeten regelmatig worden gereinigd. Dit garandeert een optimale werking van alle apparaatcomponenten van de waterdispenser. Een onnodige verhitting van de afzonderlijke componenten wordt voorkomen.
De WPD kan dankzij een optimale luchttoevoer zo energie-efficiënt mogelijk werken. Dit helpt bij het besparen van energie

RM

Recyclebare drinkvaten

Gebruik recyclebare drinktanks in plaats van wegwerptanks – omwille van het milieu.

 • Kärcher biedt u uitsluitend drinkflessen van de kunststof Tritan zonder het schadelijke BPA (bisfenol A) – hierdoor kunt u genieten van water zonder schadelijke weekmakers.
 • Op kantoor komt een glazen karaf goed van pas.
 • De glazen designkaraf Eva Solo is populair voor gebruik tijdens vergaderingen.
Vaten

Gebruik van CO2-flessen

 • Bij waterdispensers die CO2-houdend water afgeven, moet altijd de maximumgrootte (10 kg) van de CO2-fles worden gekozen. Dit levert vele voordelen op:
 • De CO2-fles hoeft minder vaak te worden verwisseld.
 • Hierdoor ontstaan geen extra, onnodige transportkosten
 • De WPD kan langer zonder onderbrekingen door het verwisselen van de CO2-fles worden gebruikt.
 • Er hoeft geen overbodige service te worden verricht.
CO2-flessen

Product Carbon Footprint

 • Elke energieverbruik laat sporen na in de vorm van CO2, de zogenaamde Product Carbon Footprint (PCF) – een CO2-voetafdruk.
 • Door gebruik te maken van de WPD 100 van Kärcher levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
 • Er wordt geen energie voor de productie, het transport en de reiniging van flessen en gallons verbruikt.
 • Hierdoor vindt er ook geen uitstoot van CO2plaats.
 • Bij vergelijkingen bedraagt de Product Carbon Footprint van de WPD 100 daardoor slechts een zesde van de PCF van gallonwater en minder dan een tiende van de PCF van flesautomaten.
Footprint

HD / HDS

eco!efficiency

Een consequent gebruik van de eco!efficiency-optie bij alle HDS-apparaten zorgt voor een:

 • economisch en
 • milieuvriendelijk gebruik,
 • een brandstofbesparing van 20 procent en
 • een 20 procent geringere CO2-uitstoot
eco!efficiency

De juiste toebehoren

De juiste keuze van de toebehoren voor de specifieke toepassing. Hierdoor kan de reinigingstaak sneller en daardoor dikwijls met een grotere stroom- en waterbesparing worden uitgevoerd.

 • Vuilfrezen voor hardnekkige verontreinigingen combineert de voordelen van punt- en vlakke straal
 • Vlakreiniger voor grote vlakken
 • Power-sproeier levert een 40 procent hogere stootkracht op – waardoor een snellere en grondigere reiniging wordt gegarandeerd
 • Roterende wasborstels voor een effectieve en veilige voertuigreiniging
Juiste toebehoren

Automatische druk- en waterhoeveelheidsinstelling direct op het pistool

Dankzij de Servo-Control is een traploze druk- en waterhoeveelheidsinstelling direct op het pistool mogelijk:

 • optimale aanpassing van de druk- en waterhoeveelheid, afhankelijk van de reinigingstaak
 • bij lichte verontreinigingen kan daardoor met minder water uiterst zuinig worden gereinigd
Automatische druk- en waterhoeveelheidinstelling, direct op het pistool

Watertoevoer tijdig stoppen

Bij gebruik van een lange watertoevoerleiding kan indien evt. de watertoevoer vroegtijdig worden gestopt, doordat er nog voldoende water in de waterslang en de drijverbox aanwezig is om de reinigingstaak mee af te sluiten.

Resthoeveelheden snel en eenvoudig overhevelen

Flessen reinigingsmiddel bij het Switch-Chem systeem kunnen niet volledig worden leeggezogen. Op grond van een snelle en eenvoudige lediging van de de RM-flessen kunnen de resthoeveelheden in de volgende fles worden overgeheveld.

Resthoeveelheden snel en eenvoudig overhevelen

Zuigers

T 12/1 eco!efficiency

Gebruik van T 12/1 eco!efficiency

 • Bespaart stroom- en energiekosten (tot 40 procent)
 • Bespaart kosten
 • Voortreffelijke reinigingscapaciteit ondanks energiebesparingen
 • Door het extreem lage geluidsniveau (56 db(A)) kan er continu stil worden gereinigd
 • Een extra sterk permanent filter maakt het mogelijk om te zuigen zonder gebruik van stofzakken; hierdoor kan op kosten voor stofzakken worden bespaard.
T 12/1 eco!efficiency

NT 35/1 Tact

Het automatische filterreinigingssysteem Tact zorgt niet alleen voor een constant hoge zuigcapaciteit, maar ook voor een lange levensduur van het filter.

 • Met gerichte, krachtige luchtstoten reinigt het waaierfilter zichzelf. Voordeel: een met een veelvoud hogere filterstandtijd dan bij normale filtersystemen.
 • Het filter hoeft daarom slechts zelden te worden vervangen, wat zowel kosten als ressources spaart.
 • Optioneel is het waaierfilter ook uit rotbestendig en uitwasbaar polyester-fleece verkrijgbaar en garandeert hierdoor ook bij natte toepassingen een extreem lange duurzaamheid.
NT 35/1 Tact

Puzzi 8/1, 100, 200

Bij lichte verontreinigingen maakt reeds 1 reinigingsmiddeltablet
een grondige reiniging mogelijk.

 • Optimale reinigingscapaciteit bij licht verontreinigingen met reeds 1 tablet.
 • De in water oplosbare verpakking zorgt voor minder vuil.
 • Individuele aanpassing aan het reinigingsprobleem door een eenvoudige dosering.
 • Optimale huidbescherming door afzonderlijk verpakte tabletten.
Puzzi 8/1, 100, 200

Puzzi 400 K

Afhankelijk van het reinigingsprobleem kan de sproeihoeveelheid van 5,5 l/min naar 1 l/min worden gereguleerd.

 • Op het reinigingsprobleem instelbare sproeihoeveelheid.
 • Hoge waterbesparing, afhankelijk van de gekozen sproeihoeveelheid.
 • Geringere belasting door afvalwater, afhankelijk van de gekozen sproeihoeveelheid.
 • Snellere begaanbaarheid van het stofoppervlak bij gebruik van een geringere sproeihoeveelheid.
Puzzi 400 K