Landbouw

Schone oplossingen voor meer succes. Effectiviteit en efficiency, zuiverheid en hygiëne, functionaliteit en kwaliteit. Hoe uiteenlopend de eisen aan veeteelt, visteelt, akkerbouw, wijnbouw en bosbouw ook zijn – met de innovatieve apparaten van Kärcher vervult u deze allemaal. Wij zijn ons ervan bewust, dat elke investering vele jaren zonder problemen moet functioneren en dat hoge normen en wettelijke voorschriften m.b.t. reiniging en hygiëne moeten worden nageleefd, om op de lange duur succes te genereren. Daarom bieden wij oplossingen voor een optimale bescherming en een perfect onderhoud van uw machines, installaties, stallen en gebouwen. Met onze professionele apparaten en gedetailleerde oplossingen kunt u bij uw dagelijkse werkzaamheden uitgaan van optimale resultaten. Technologie van Kärcher voor een gebruiksvriendelijke en sterke, veilige en efficiënte ondersteuning van uw bedrijfsprocessen. Dat zijn bepalende zaken voor een langdurig succes.

Landbouw

Hygiënisch schoon. Supersnel.

Hoge standaarden op het gebied van hygiëne – een onontbeerlijk aspect bij professionele veeteelt. Want kwaliteitswaarborging vormt de eerste stap voor een optimaal bedrijfsresultaat. Regelmatige, grondige stalreiniging – d.w.z. de grove reiniging als voorreinigingsproces, de desinfectie en ook de grove, tussentijdse reiniging – zijn daarom een must om de dieren te beschermen tegen ziekteverwekkers en schadelijke insecten. Met de hogedrukreinigers van Kärcher en de innovatieve 2K desinfectiesystemen hebt u deze taak snel, eenvoudig, economisch en effectief onder controle. Hierdoor zorgt u niet alleen voor een betere hygiëne en een gezonde veestapel, maar bespaart u vooral veel arbeidstijd en dure medicijnen.


Landbouw

Varkensmest

Hier zijn zuiverheid en hygiëne cruciaal! Daarom zijn reinigings- en desinfectiemethodes van Kärcher in de stalcomplexen, bij fokkerijen of voor verplaatsingen optimaal.

Landbouw

Rundveehouderij

Ideale grove reiniging onder hoge druk – bijv. bij mest en voederresten in de kalverenfokkerij of op ligvlakken.

Landbouw

Melkvee

Overal waar kiemvorming optreedt, is hygiëne cruciaal. In de melkkamer en melkcarrousel zijn onze hogedrukapparaten en onze gepatenteerde schuimdesinfectie daarom eerste keuze.

Landbouw

Pluimveehouderij

Geen kans voor bacteriën, virussen en ongedierte. Door middel van effectieve desinfectie in de pluimveehouderij en bij jonge dieren alsmede bij de eindschoonmaak in de serviceperiode van de eierenproductie en de desinfectie van broedeieren.

Landbouw

Schapen-, geiten- en paardenhouderij

Voor basisreiniging van stallen zijn onze hogedrukreinigers ideaal. Zo kunnen mest en vervuild stro eenvoudig worden opgeruimd.


Onze producten voor veelteelt - varkens / mesting

Onze producten voor veeteelt - runderen / mesting / melkvee

Onze producten voor de veeteelt - pluimvee / mesting / eieren

Reiniging die waardeverhogend werkt.

Voor een professionele productie zijn hoogwaardige machines nodig, waar u jarenlang van op aan kunt. Daarom is het essentieel – met name bij krachtige machines voor akker- en wijnbouw – om door een regelmatig onderhoud en reiniging de functionaliteit permanent te waarborgen. Met Kärcher is de duurzaamheid van uw installaties een eenvoudige taak: effectieve reinigingssystemen, veelzijdige toepassingsmogelijkheden, omvangrijke toebehoren en niet in de laatste plaats veel innovaties, zoals de tijdbesparende vatreiniger BC 14/12, helpen u om uw investeringen veilig te stellen. Onze apparaten zorgen niet alleen voor schone installaties, maar verminderen ook het aantal taken. Want kostbare nieuwe aanschaffingen worden zo uitgesteld.


Landbouw

Machinereiniging

Landbouwmachines moeten een hoop vuil verstouwen. Met de hogedrukreinigers van Kärcher kan niet alleen hardnekkig vuil, maar ook olie- en vetresten door gebruik van heet water grondig en corrosiewerend worden verwijderd

Landbouw

Vatreiniging

Heel eenvoudig een zo goed als nieuw vat: met de Kärcher BC 14/12 reinigt u uw barrique-vaten praktisch en snel zonder dat u deze hoeft te verplaatsen. Alle afzettingen van gistingsprocessen of jarenlange opslag worden zonder resten efficiënt verwijderd.

Onze producten voor de akkerbouw

Onze producten voor de wijnbouw

Elke uitdaging aangaan.

Speciale taken vragen om speciale oplossingen. Of het daarbij nu gaat om naleving van wettelijke regelgeving in de visteelt of om intensief werk in de bosbouw – met Kärcher bent u tegen elke taak opgewassen. Van desinfectie van uw fokkerijen en de complete hygiënische reiniging van speciaal te desinfecteren transportvoertuigen tot en met eenvoudig uit te voeren ontschorsingen. Onze geavanceerde en efficiënte apparaten zorgen voor effectiviteit en meer rendement uit werkzaamheden. Ongeacht welke taak u wilt uitvoeren.


Landbouw

Visteelt

Elk oppervlak hygiënisch schoon: met ons 2K systeem desinfecteert u snel en efficiënt fokkerijen en stallen alsmede uw voertuigen en tanks vóór en na het transport. Twee componenten hebben in het hogedrukschuimproces een efficiënt en tegelijk milieuvriendelijk effect op bacteriën, virussen en schadelijke insecten. En dat alles bij een geringe dosering, bij nagenoeg elke temperatuur en in een minimaal tijdsbestek.

Landbouw

Bosbouw

Schadelijke insecten vermijden, droging versnellen – met hogedrukreinigers van Kärcher vermindert u houtverlies bij ontschorsing en werkt u zeer effectief. Ideaal hiervoor zijn robuuste Cage-apparaten voor zwaar terrein. Uw voertuigen en machines reinigt u na gedane arbeid met vaste hogedrukreinigers in uw bedrijf.


Onze producten voor de visteelt

Onze producten voor de bosbouw

Informatiemateriaal