Bedrijfsurenteller

Bedrijfsurenteller om de werktijd van de machine te kunnen documenteren.

De werktijd van de machine kan precies worden bepaald aan de hand van de bedrijfsurenteller. Ideaal bij een hoge gebruikersfrequentie – en voor de verbetering van de service-intervals.