ABS StVZO (Правилник за движение по пътищата и регистрация на МПС) осветление

Зададено осветление за регистрация за движение по пътищата.

Зададено осветление за регистрация за движение по пътищата.

Съвместими уреди
Стари продукти