Adapter DN50/DN61

Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина ID 50