Безопасни бандажни гуми, които не оставят следи (надбавка върху цената)

Спецификации

Технически данни

Тегло вкл. Опаковка (kg) 45