Distributor DN70/DN50/DN50

Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина ID 70