Extension pipe 850mm DN 50, SBG

Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина ID 50