Капак на странична метла

Спецификации

Технически данни

Тегло вкл. Опаковка (kg) 6