Kit liquid DN40

Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина ID 40