Ключ KIK, сив

Сивият ключ KIK е запазен за ръководителя, който с него може да предоставя права за ключа на обслужващия.

Сивият ключ KIK е запазен за ръководителя, който с него може да предоставя права за ключа на обслужващия.

Спецификации

Технически данни

Количество за брой (част (и)) 1
Количество (част (и)) 1
Цвят сив