Nozzle Crevice nozzle 25 mm x 120 mm DN4

Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина ID 40