Пад, средно твърд, зелен, 381 mm

Спецификации

Технически данни

Цвят зелен
Диаметър (mm) 381
Твърдост / Тип четка средно твърд
Количество (част (и)) 5
Тегло вкл. Опаковка (kg) 1,3
Аксесоари