Падодържач, 375 mm

Възбуждащ диск с подложки за почистване с подложки. диаметър 335 mm. Бързосменен съединител, диск с игли и заключваща система Centerlock. Подходящи напр. за D 75.

Възбуждащият диск с подложки за почистване с подложки е с диаметър 335 mm. Възбуждащият диск с подложки е с бързосменен съединител, диск с игли и заключваща система Centerlock. Подходящи напр. за D 75.

Спецификации

Технически данни

Диаметър (mm) 375
Количество (част (и)) 1
Тегло вкл. Опаковка (kg) 2,7