Предупредителна въртяща светлина

Повишава безопасността при работа. За монтиране върху кабината за защита от атмосферни условия, респ. защитния покрив

Съвместими уреди
Стари продукти