Предупредителна въртяща светлина

Повишава безопасността при работа. За монтиране върху защитния покрив на KM 120/150 R Bp / Bp Pack

Съвместими уреди
Стари продукти