Смазка за резбата на дюзата (без силикон)

Резбата на струйната дюза редовно трябва да се маже с тази безсиликонова смазка.

Съвместими уреди
Актуални продукти