Защитен покрив за обслужващия

Необходим за работа на метачната машина в сектора на високите стелажи. Отговаря на изискване IEC 60335-2-72

Възможен е само фабричен монтаж!

Съвместими уреди
Стари продукти