Керхер като работодател

Защо Керхер? Добри причини да изберете кариера при нас.

Като отговорно и надеждно фамилно предприятие Керхер спада към най-атрактивните работодатели в бранша. Към момента имаме 11.000 служители в 60 държави, които работят за нашия успех. Това, че толкова много хора решават да градят своята кариера при нас, не е случайно.

Партньорско сътрудничество

Взаимен респект и уважение са условията за колегиалната атмосфера в Керхер. Ние се придържаме към партньорски стил на управление и държим на откритата комуникация. Уникалната култура е основата за Вашата кариера и за нащия световен успех.

Индивидуално лично пространство и лична отговорност

Ние изискваме и поощряваме самостоятелните действия и мислене. При нас всеки може да покаже своите индивидуални силни страни и да допринесе за успеха на компанията. Можете да постигнете оптимално развитие чрез лична инициатива, комбинирана със страстно любопитство.

Обединяваме професия и семейство

С помощта на множество възможности ние Ви подпомагаме по-добре да стиковате Вашия професионален и личен живот. Затова и бяхме наградени:

През 2013 г. Керхер получи знака за качество на работното място ARBEIT PLUS за дългосрочна социална политика на предприятието и ориентирани към бъдещето модели на трудова заетост. От декември 2013 г. Керхер е носител на сертификата „audit berufundfamilie“. Сертификатът отличава предприятията, които са поели специален ангажимент към развитието на професионална среда с грижа към семейството.

Отговорни действия

Като фамилно предприятие ние носим определена отговорност. Ориентирани към отделния индивид, обществото и околната среда, ние структурираме нашите дружества с уважение към ценностите и дългосрочен план за развитие. Нашите продукти и нашето производство отгоарят на най-високите изисиквания. Затова ние като отговорен работодател поощряваме целенасочено Вашето професионално развитие.

Работа Plus
професияисемейство

Нашето предложение. Развивайте се с нас.

Фирмена политика, ориентирана към по-високи резултати, която оачарова служителите, създава и развива условията за успеха на нашето предприятие. Затова ние инвестираме много в квалификацията, обучението и развитието на нашите сложители и ръководни кадри.

Гарантирано развитие. Възползвайте се от шанса си.

Като световен лидер във въвеждането на иновации ние искаме винаги да сме една крачка напред, дори и когато става дума за квалификация, подкрепа и развитие на нашите служители. Ето защо предлагаме цял каталог с възможности за обучение и квалификация, които изграждат знанията и ноу-хау и увеличават индивидуалняи потенциал.

Нашият служител се обучава средно 3,8 дни на година. Освен специализираните, методологичните курсове и курсовете за социална компетентност, ние предлагаме и семинари в сферата на мениджмънта на здравеопазването, както и множество езикови курсове . Освен това чрез стипендията на Керхер е възможно и обучение, продължаващо цял живот. Дали допълнителна квалификация, средно образования, техникум, майстор, бакалавър или майстор – ние поощряваме допълнителната квалификация на нашите служители по време на работа с финансови ресурси или като осигуряваме необходимото за това време.

На служителите в нашите 60 чуждестранни дружества предлагаме в рамките на нашата програма „International Management Development Program“ множество възможности за придобиване на допълнителна квалификация. В тази категория спадат седмци за ориентация и обучение на новите служители, семинари за нови и опитни ръководни служители и тренинги на специални теми като „Entrepreneurship“ и „Changemanagement“.


Поощряване на знанията и компетентността на ръководните кадри. Участвайте в създаването на бъдещето на Керхер

Имате потенциал да заемате ръководна позиция? В Керхер ще бъдете подкрепян и повишаван напълно индивидуално, в зависимост от Вашите силни страни и таланти на базата на нашия модел за компетентност. При това ние държим на дългосрочното развитие на нашите ръководни кадри, които подготвяме целенасочено за техните бъдещи предизвикателни задачи. И резултатът: на национално ниво около три четвърти от позиции за ръководители на отдели и сектори се заемат от вътрешни специалисти.

Като международно фамилно предприятие ние освен това се стремим към отворена структура с отворена политика на фирмата и ръководни кадри, които защитават човешките ценности. Нашата програма „International Management Development Program“ също е насочена към изпълнение на това изискване.

Нашите услуги. Безпорен плюс за Вас.

Нашите служители са нашият най-ценен капитал. Всеки ден те работят напълно ангажирани за успеха на нашето предприятие. Върхови постижения могат да се постигнат само, ако всичко е наред в професионален и личен план. Затова ние подкрепяме нашите служители с широк спектър на атрактивни специални услуги за тяхното ежедневие и във всички фази на живота. Открийте нашите предложения:

Кариера и семейство

За нас е от голямо значение съчетаването на кариерата и семейството. Ние помагаме на нашите служители за това - например с финансова помощ при раждане или сватба или с индивидуални предложения за гледане на деца и при нужда за обгрижване на членове от семейството.

Work-Life-Cycle

Ние откриваме пространства и голяма гъвкавост за Вашия професионален и личен живот. Например чрез предлагане на модели с гъвкаво работно време, работа от вкъщи. За да можете оптимално да съчетавате семейство и кариера.

Здраве

Здравето на нашите служители е основата за дългосрочна работа и добър живот. С множесто различни предложения ние се грижим за опазването на здравето на всеки един. Тук спадат здравословни хранителни режими в стола, но и тематични информационни лекции, курсове и семинари.

Свободно време и спорт

Активният живот не само Ви поддържа във форма. Той увеличава и радостта от живота и ангажираността. За това предлагаме на нашите служители възможности за различни активни занимания. От атрактивни спортни занимания в спортен комплекс Виненден до срещи на запалени фотографи в нашия фото-клуб чак до музикални занимания в хора Ирене Керхер и певците на Керхер.

Превенция

Превенция при напреднала възраст и различни ефективни мерки за здравеопазване, за да можете и в бъдеще да живеете довлно и безопасно – за целта ще Ви направим атрактивни предложения. Системата на предприятието за превенция и здравеопазване допълва например оптимално Вашето пенсионно осигуряване по закон. Като опция предлагаме на нашите служители и възможността да сключат директна застраховка.

Мобилност

Ние правим нашите служители мобилни: било то чрез добавки за пътни разходи за градски и междуградски транспорт, (спирката на метрото във Виненден е само на 350 метра) или изгодни предложения за лизинг на автомобили. Освен това на нашите паркинги със сигурност ще намерите място за Вашия автомобил. И не на последно място, като предприятие, което поощрява придвижването с велосипед, разполагаме и с множество съвременни места за съхранение на велосипеди.

Допълнителна квалификация

Обучението през целия живот е условие за постигане на върхови резултати. Ние ще подпомогнем Вашата кариера - от стажант до ръководен персонал - с множество предложения за обучение и допълнителна квалификация. Тук спадат и специални тренинги или стипендията на Керхер, както и всеобхватни програми за развитие на младите и ръководните кадри.

Ценностна система

За Керхер всеки служител е важен. Ние ще сме до вас от първия ви работен ден през всички етапи на Вашата кариера и ще Ви възнаградим за Вашите усилия и вярност с предоставяне на финансови премии при юбилеи и допълнителни дни отпуск. Дори и за нашите пенсионери предлагаме редовно различни събития.

Върхови постижения

Всяко постижение е важно за Керхер. Нашите служители участват в успеха на предприятието. Идейният мениджмънт на Керхер дава премии за предложения, които водят до подобряване на нашата конкурентноспособност.

Гаранция за работното място

Нашата цел е дългосрочно изграждане на Керхер. От много години гарантираме запазването на нашите филиали в Германия и изключваме възможността за прекратяване на трудовите договори поради причини в предприятието.

Ангажираност на служителите

Като фамилно предприятие за нас е много важен социалният ангажимент и отговорността към обществото. Ние подкрепяме нашите служители при тяхната дейност. Дали с предоставяне на специално облекло за скибегачите в Бюлерцел или като покровители на застрашения вид на жълтокоремната бумка.

Традиция

Забележителни годишни събирания, които са част от добрата традиция на Керхер, сплотяват нашите служители и подсилват идентификацията. Например като пеем заедно коледни песни или по време на дните на семейството на Керхер.

Постижения
Постижения
Постижения