MIC 130 - Община Русе

Община Русе закупи две многофункционални комунални машини MIC 130

Керхер достави на община Русе две многофункционални комунални машини. Те ще осигурят на общината възможност за целогодишно почистване, дезинфекция, както и зимна поддръжка на централната градска част. Комуналните машини MIC 130 са допълнително оборудвани в съответствие с нуждите и изискванията на общината. Те са произведени и конфигурирани индивидуално с допълнителни метачни системи, резервоар за вода и дезинфектант, шина с дюзи за измиване на улици, гребло за сняг, опесъчител и роторен снегорин.

Машините са с двойна кабина (за двама души) и са много маневрени. Осигуряват почистване както на улици, така и на междублокови пространства, паркове, градини.

Община Русе закупи две многофункционални комунални машини MIC 130
Община Русе закупи две многофункционални комунални машини MIC 130
Община Русе закупи две многофункционални комунални машини MIC 130