Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКА И ЗА ПРОДУКТИТЕ

Ресурсите на нашата планета са ограничени. В Kärcher, ние полагаме всички усилия да ги запазим и да се уверим, че нашите доставчици правят същото. Редовно проверяваме заедно с нашите доставчици съответствието на стандартите за качество, за екологичност и безопасност. Целта: да се рециклира колкото е възможно повече с прилагане на нашите иновативни препарати за почистване, да се избягват колкото е възможно повече опасните и вредни вещества и смеси, да не се използва детски труд и да има справедливо заплащане, да се удовлетворяват изискванията и на най-критичните потребители.

Lieferkette und Produkte

Почистване по поръчка: ефикасно, икономично, устойчиво

В бъдеще "Kärcher Почистване по поръчка" ще бъде добавено към нашата номенклатура услуги и към системата за управление на услугите от парка машини и съоръжения в обхвата на Connected Cleaning. Предимството е, че платформата позволява на доставчиците на строителни услуги да работят по-ефективно и да дават по-видими доказателства за предоставяните от тях услуги. Почистването, основано на необходимостта от това, има за цел системно да икономисва време и средства за почистване и да показва къде има действителна необходимост от почистване - включително при смяна на персонала и при новопостроени имоти. Предимството е очевидно, особено за големите имоти, където честотата на посещаемост не може да бъде оценена, например на летищата, в офис сградите или универсалните магазини. Експеримантелните проекти са показали, че при почистването по поръчка и работното време на обекта и времето, когато съоръженията за почистване са били използвани, са намалели с около десет процента.

Този подход, също така, предлага различни потенциални икономии, когато става въпрос за устойчивост на разходите: съществен елемент от разходите са водата, електричеството и почистващите агенти. Изискването към консумативите на машините като смукателни накрайници, четки и подложки за машините и самите машини също значително снижава разходите в конкретната ситуация. Един от примерите е, че ако се приеме, че работното време е намалено само с един процент, почистването по поръчка позволява да се спестят 194 000 kWh електроенергия, 4 576 000 литра вода и 46 000 литра почистващ препарат за средно по квадратура офис пространство. По този начин почистването, базирано на конкретна потребност носи икономическа целесоъбразност и устойчивост на разходите по един превъзходен начин.

Connected Cleaning

Нашата отговорност за Веригата за доставка и Продуктите

Sauger

Екологично чисти продукти

В Kärcher повече от 950 служители работят в научноизследователска и развойна дейност, като непрекъснато правят процесите и продуктите още по-ефективни, така че нашите клиенти да могат да почистват, като същевременно спестяват възможно най-много енергия и ресурси. Това доведе до нашата продуктова гама eco! Efficiency за професионалните ни потребители. Нашите продукти за частни потребители също впечатляват с енергийната си ефективност благодарение на икономичното потребление на електроенергия и вода, наред с другите фактори.

ISO Weltkarte

Сертифицирани фабрики по целия свят

Благодарение на внедрената система за управление на качеството, опазването на околната среда и енергийната ефективност, ние можем да гарантираме, че непрекъснато подобряваме процесите си и следователно и нашите резултати. Нашите заводи в САЩ, Мексико, Бразилия, Германия, Италия и Китай са сертифицирани в съответствие със стандарта за управление на околната среда ISO 14001 и стандарта за управление на качеството ISO 9001, фабриките в Германия, Румъния и Италия са допълнително сертифицирани в съответствие с ISO 50001 стандарта за управление на енергията.

Plastikgranulat

Пластмаса - качество и рециклиране

В структурата на нашите почистващи устройства ние частично заменихме стоманата с висококачествена полипропиленова пластмаса. Използваме висококачествен рециклиран полиамид на базата на технологията Technyl® 4earth® за производство на пръскачките при пароструките. Пластмасовите компоненти, които произвеждаме сами, и тези, които купуваме от външни доставчици, редовно се проверяват, за да се установи дали не съдържат вредни вещества. В допълнение, разработеният от нас производствен процес позволява повторното рециклиране на некачествените пластмасови части в нашия собствен производствен процес.

Verpackung FC 5

Опаковки за рециклиране

Добрата опаковка трябва да работи добре. Опаковъчните материали също трябва да отговарят на важни изисквания по отношение на устойчивостта. Следователно целите, които си поставяме, включват гарантиране, че до 2020 г. новите материали за нашата хартиена търговска опаковка се получават само от устойчива дървесина. Нашите опаковки имат средно съдържание на рециклирана хартия над 80% в момента. 95% от нашите опаковки са от хартия. Цялата опаковка е напълно рециклируема.

 

Transport

Високи стандарти за доставчиците

Всеки, който иска да бъде доставчик на Kärcher, трябва да отговаря на строги критерии. Редовно извършваме вътрешни одити и посещения на фирми, особено за нашите доставчици на производствен материал. Ние също така задължаваме нашите доставчици да спазват нашите правила за съответствие, като подписват нашия кодекс за поведение. За управление на доставчиците се използва стандартизирана системна платформа. Това прави процесите по-прозрачни, намалява разходите и прави отношенията с доставчика по-устойчиви.

 

 

Gebäude 50 (1)

Екологично чисти сгради

В новия обект на Kärcher във Виненден прилагаме всички най-високи екологични стандарти при изграждането на нашите нови сгради: Палетна система за отопление с дървесни стърготини изгаря отпадъчната дървесина на дейността на компанията без отделяне на CO2. Електричеството за климатичната система се генерира от фотоволтаична система на покрива на новата офис сграда. Това има голямо въздействие: чрез използването на възобновяеми енергийни източници и обширни изолационни мерки, сградите са с 20% по-икономични според Германската Наредба за пестене на енергия.

Екологична информация

Информация за изхвърлянето на стари електрически уреди

Екологичните продукти, услуги и процеси са включени в нашата корпоративна мисия. Ето защо отговаряме и на изискванията на Европейската директива за ОЕЕО и Ви уведомяваме като наш клиент за следното.

Старите електроуреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Потребителите са задължени по закон да ги отнесат до подходящо място за събиране от търговеца на дребно или общината. Можете също да върнете старите си устройства безплатно във всеки център или склад Kärcher.

Моля, имайте предвид, че използваното в бизнеса електрическо и електронно оборудване (B2B) не се изхвърля чрез общински схеми за събиране. Ще се радваме да Ви информираме за подходящи варианти за изхвърляне.

Моля, извадете батериите и акумулаторите доколкото е възможно и ги изхвърлете, както е описано в закона. За устройства със съхранение на данни се изисква да изтриете личните данни.

Символът за боклук означава: Старите електроуреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Старото оборудване може да съдържа вредни вещества, които могат да навредят на околната среда и здравето. Старите уреди се рециклират, те съдържат важни суровини.

muelltonne

REACH

Ние наблюдаваме много внимателно развитието на задълженията по раздел 33. Веднага след публикуването на първия списък на 28 октомври 2008 г. се свързахме с нашите доставчици, за да получим необходимата информация. Ние реагираме незабавно на измененията в списъка с материали.

Според информацията, с която разполагаме, почти всички продукти на Kärcher съдържат компоненти, в които се използва олово (CAS 7439-92-1) като сплавен елемент, напр. в месинг, в концентрации по-големи от 0,1%. Ако се използва в съответствие с предназначението, от тези вещества не произтича опасност за здравето или околната среда. Използването на тези вещества е в съответствие с разпоредбите на REACH. Не се изискват указания за безопасност.

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нас.

REACH