Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading

С отговорност за устойчивото развитие от самото начало

След основаването си преди повече от 80 години фамилната фирма Kärcher се утвърди като световна марка с три основни аргумента: първокласно обслужване, иновативност и качество. Тук ще откриете кратък обзор на нашия път и някои от наградите, с които сме били отличени. Представяме Ви и нашия етичен кодекс, както и сдруженията и инициативите, в които съвместно реализираме нашите принципи за устойчиво развитие.

Нашата стратегия

„Kärcher е еталон на пазара на почистваща техника по отношение на устойчивото развитие с най-голяма степен на клиентска удовлетвореност.“ Това накратко е нашата цел в областта на управлението на устойчивото развитие. За да реализира тази визия до 2020 година Групата Kärcher си поставя стратегически цели. През 2014 г. беше разработена програмата „Sustainability Excellence“ за следващите години. Съдържа 14 общи цели за цялата група, които се групират в следните 6 области:

  • Отговорност за природата
  • Отговорност за продуктите
  • Отговорност за веригата на доставки
  • Отговорност за предприятието
  • Отговорност към обществото
  • Отговорност към служителите

Отличия и награди


Сдружения и инициативи

Подписване на споразумението за климата в Париж

Като глобално действащи компании Kärcher и няколкостотин други фирми подписаха Споразумението за климата от Париж (Paris Pledge for Action). По време на срещата на ООН за климата през 2015 г. политиците бяха принудени да предприемат мерки срещу климатичните промени и парниковите емисии. Утвърди се идеята за подписване на амбициозно, стабилно и справедливо споразумение в областта на климатичните промени. Целта е да се инвестира в продукти, услуги, технологии и инфраструктура с ниски емисии с цел осигуряване на устойчив растеж и в подкрепа на целта за запазване на глобалното затопляне под 2°.

ParisPledge_Badge.jpg

Партньор на инициативата за устойчиво развитие BlueCompetence на VDMA

Инициативата BlueCompetence си поставя за цел да акцентира върху въпросите на устойчивото развитие в машиностроенето, да предлага и подпомага активно внедряването на устойчиви технологии. Blue Competence дефинира прозрачни критерии и стандарти, които ние като партньор изпълняваме. Така инициативата подпомага ориентирането и дава възможност на хората да изберат устойчиви решения и продукти или бизнеси ориентирани към устойчивото развитие.

Blue Competence


Етичен кодекс

Човешки права и законосъобразност

Ние се отнасяме с уважение към човешките права, законите, ценностите, стандартите и социалните системи във всички страни.

Дискриминация

Не толерираме никакъв вид дискриминация по пол, възраст, раса, националност, специални потребности, социален произход и сексуална ориентация.

Детски труд

Ние осъждаме детския труд и спазваме законовите разпоредби за минималната възраст на служителите.

Насилствен труд и наказания

Ние осъждаме насилствения труд и физическите наказания, заплахите и тормоза над служителите.

Корупция

Ние осъждаме всяка форма на корупция.

Свобода на сдружаване

Признаваме правото на свобода на сдружаване на нашите служители. Работим заедно с представителите на персонала на основата на доверието.

Честно заплащане и работно време

Заплатите и социалните придобивки са съобразени с минималните законови изисквания приложими във всяка една от страните.

Здраве и безопасност

Защитаваме нашите служители от рискове на работното място и подкрепяме мерките за промоция на здравето.

Защита на околната среда

Разработваме продуктите, услугите и процесите си така, че да бъдат в съответствие с мерките за опазване на околната среда. Навсякъде по света се съобразяваме с екологичните изисквания и използваме отговорно природните ресурси.