Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading

eco!zero – Почистване без ефект върху климата

100% почистване със 100% компенсиране на емисиите

eco zero

Всички искат това. Е, нека го направим!

Ние можем всичко – освен производство без емисии. Но затова можем изцяло да компенсираме изпускането на парникови газове (CO2) като по този начин се неутрализира влиянието му върху околната среда. Дори и при почистване.

Почистване без ефект върху климата – как действа?

Положителното свойство на CO2 е, че е естествено съединение, което може да се свързва по естествен начин. Свързването на въглерода е процес, който вече милиарди години протича в природата. По време на горенето изкопаемите горива като нефта, природния газ и въглищата, освобождават свързания в тях въглерод, както и възобновяемите суровини. Поради това е необходимо да се намали образуването на СО2, като същевременно постоянно се увеличава свързването му в биомаса.

Всички ще имат полза от това.

Програма Почистване без ефект върху климата повдига глобалния ни ангажимент към опазване на околната среда и климата на по-високо ниво. С това не печелим нищо, но допринасяме за компенсирането на емисиите на CO2 от производството. Вие можете да направите това в своята област. С малко доплащане, можете да неутрализирате влиянието, което изпускания от Вашето Керхер устройство СО2 има върху климата – и то в степента, в която СО2 емисиите възникват при използване на уреда, през целия използваем период. Тези Ваши и наши вноски влизат изцяло в сертифицирания проект на компанията ClimatePartner за опазване на климата.

eco_zero_nature_

Каква е Вашата полза от това

Вашият ангажимент към опазването на климата ще Ви донесе повече ползи отколкото извършените с тази цел разходи. Безценно е и самото усещане, че активно допринасяте за опазването на климата.

Вашият имидж е печеливш: Вашите клиентите ще оценят ангажираността Ви към опазването на климата.

Имате пълна прозрачност: Почистването без ефект върху климата, който има етикет, сертификат и идентификационен номер, предлага прозрачна комуникация и пълна проследяемост на компенсацията на CO2 онлайн.

Вие получавате всичко: предлагате нова услуга на клиентите си – без допълнителни разход. Компанията Керхер доставя пълен пакет: изчисляване, компенсиране на CO2, сертификат и етикет.

Вашето видимо предимство: всеки един от вашите Керхер устройства с етикет за климатична неутралност , издаден от компанията ClimatePartner ще покаже на клиентите Ви, че сте поели отговорност за опазването на климата. Ефектът на това послание може да бъде засилен: поставете в офисите си сертификатите удостоверяващи, че чистите, без да оказвате влияние върху климата, публикувайте информацията на интернет страницата и в рекламните си средства.

Сертифициран процес: Почестването без ефект върху климата за компенсиране на емисиите на CO2 е сертифицирано от TÜV. Това е трайна гаранция, че проектите за опазване на климата, сертифицирани и тестирани по международни стандарти, доказано спестяват CO2 в изчислените количества.

За Почестването без ефект върху климата само в 3 стъпки:

Стъпка 1: Компанията Крехер изчислява емисиите на въглероден двуокис, така наречени въглероден отпечатък, възникващи по време на използване на Вашите устройствата.

Стъпка 2: Компанията ClimatePartner изчислява този въглероден отпечатък по уред и година. Със съответна подкрепа, предоставена на международно признати проекти за опазване на климата, компанията Крехер изцяло компенсира общото количество емисии на CO2 за всяка година.

Стъпка 3: И накрая, за всеки свой уред получавате сертификат и етикет с идентификационен номер като доказателство за климатична неутралност. Чрез вписване на идентификационния номер Вие и Вашите клиенти можете по всяко време онлайн да докажете своя принос към опазването на климата.

Schmetterling

Ние постигаме много повече от самото опазване на климата

Пристъпете към почистването без ефект върху климата чрез проекта за пречистване на водата в Кения. Вода, здраве, гори и климат. Замърсената вода за пиене представлява висок риск за човешкото здраве. По данни на Световната здравна организация (WHO), заболяванията на стомашно-чревния тракт (диария) представляват третата най-честа причина за смъртта на деца и възрастни в Кения. Нашият проект предоставя на населението на селските райони в Западна Кения достъп до чиста питейна вода. За традиционното пречистване на водата чрез преваряване се изразходват големи количества дървесина.

С помощта на съвременните филтри за вода, които не се нуждаят от електричество или моторно гориво, изцяло се постига икономия на дървата за гориво. От ноември 2012 г. до януари 2014 г., вече са осигурени 3,169 устройства за пречистване на водата и сменени 4175 филтри. По този начин към настоящия момент 3,6 милиона души в Западна Кения разполагат с устройства за пречистване на водата, които редовно използват. А ние заедно ще се погрижим устройствата да бъдат още повече.

Цел 1: 1 милион филтърни устройства за чиста питейна вода в цяла Западна Кения.

Годишни спестявания от около 2,1 милиона тона CO2- еквиваленти (CO2e).

Намаляване на унищожаването на горите, поради намаляване на търсенето на дърва за огрев.

Допълнителни положителни ефекти на нашия проект:

Работа за хиляди кенийци наети за съставяне на устройствата, които са на разположение.
Стотици постоянни работни места за нуждите на годишния контрол, обучението на персонала и поддръжка на устройствата.
Подобряване на качеството на въздуха в домовете.
Намаляване на броя на отсъствия на учениците.

eco_zero_klima

Нашата страна - нашият въздух

Няма съмнения относно настъпилите в климата промени. Няма съмнение и относно това, че за тези промени е виновен човекът. Учените от всички области са съгласни че климатът се променя в резултат на повишени концентрации на СО2 и други парникови газове в атмосферата.

Не е 5 или 4 до 12. Просто е сега.

Увеличаването на концентрациите на парниковите газове в атмосферата засилва парниковия ефект и по този начин води до глобалното затопляне. Последиците вече са видими навсякъде: топенето на полярните ледени шапки, покачването на морското равнище и все по-екстремните климатични явления са само най-известните феномени.Повишаване на температурата в бъдеще, неминуемо ще доведе до увеличаване на природните бедствия, бедността, лишенията и до социална криза. По света.

Опазването на климата не познава граници.

Когато правим нещо за климата, няма значение какво е. Решаващ е факторът, че в съответствие със стандартите на Протокола от Киото, някои проекти могат да бъдат оценени като допълнителен вариант за смекчаване на последиците. В държави като Германия на практика няма сертифицирани проекти за опазване на климата, тъй като много от мерките вече се финансират от държавата и не изискват допълнителни ресурси.

От друга страна, в развиващите се страни и в нововъзникващите икономики, целенасоченият трансфер на технологични знания и технологии носи със себе си много допълнителни ефекти. Например, в тези страни, за всяко евро инвестиран капитал, се спестяват повече CO2 емисии, отколкото в индустриализираните страни. Но за ефектите върху глобалния климат е без значение къде е постигнато спестяване на емисии на СО2. Всеки тон CO2, който не се произведе, облекчава климата. По света.

eco_zero_kinder

Нашият партньор познава опазването на климата

Проекти за опазване на климата, трябва да отговарят на международно признати критерии и стандарти, за да бъдат сертифицирани. При почистването без ефект върху климата ние работим съвместно с експерти по опазването на климата от компанията ClimatePartner.

За цялата гама наши продукти, компанията ClimatePartner е изчислила емисиите на СО2 при типично използване на всеки един от уредите през целия му жизнен цикъл. В крайна сметка, 80% от емисиите на CO2 излъчвани през жизнения цикъл на една машина за почистване възникват във фазата на използване на уреда: поради изразходване на електроенергия, вода, почистващи препарати, консумативи, ситен материал, сервиз и т.н. Така Вашият принос към нашия проект за опазване на климата зависи пряко от подбора и броя на тези устройства.

ClimatePartner е една от водещите консултантски компании в областта на опазването на климата в немскоговорящите региони и осигурява необходимата TÜV сертифицирана ИТ инфраструктура за компенсиране на емисиите на CO2. За да дадем на Вас и Вашите клиенти възможност за пълна прозрачност, можете онлайн да проследите компенсациите на емисиите на CO2 за всички уреди чрез идентификационния номер предназначен за проследяване. По този начин винаги ще бъдете сигурни, че Вашите емисии на CO2 са директно компенсирани.

Gras