Където се извършва рязане, рендосване и шлайфане

В дървообработващата и мебелната промишленост стърготините, талашът и стружките представляват постоянен и реален риск за здравето. Освен това, тези вещества могат да бъдат запалими и експлозивни. С нашите специални прахосмукачни системи можете надеждно да предотвратите натрупването на прах и стърготини в работната среда, които биха могли да станат източник на опасност.

IVC 60/24 2

Употреба:

  • Поддръжка и почистване на машините
  • Непрекъснато изсмукване на стърготини и прах при фрези, шлифовъчни машини, триони, машини за ръчна обработка и др.

Предизвикателства:

  • Лесно запалим до експлозивен прах
  • Опасен прах
  • Често големи количества прах

Резултат:

  • Защита на здравето и безопасност при работа

Подходящи машини: