Осигуряване на ефективна хигиена

Фармацевтичната индустрия трябва непрекъснато да спазва високи стандарти за качество и хигиена при производство на различните видове продукти. В същото време производствените процеси трябва да бъдат възможно най-ефективни. И двата аспекта могат да бъдат постигнати с нашите решения за вакуумни системи и отстраняване на прах във всеки промишлен мащаб.

Ex

Употреба:

  • Вакуумно събиране на остатъците от производството от таблетки, лекарства (витамини, естрогени и др.)
  • Вакуумно събиране на прах в производствените процеси

Предизвикателства:

  • Фин, често опасен прах
  • Взривоопасен прах

Резултат:

  • Производствените процеси се провеждат в чиста среда, а престоите са сведени до минимум чрез включване на почистването с прахосмукачка в производствения процес, наред с другите съпътстващи процеса неща
  • Защита на здравето и безопасност при работа
  • Използване на прахосмукачки в особено чувствителни зони
  • Безопасно изсмукване и изхвърляне на опасен и експлозивен прах със сертифицирани по ATEX машини

Подходящи машини: