Индустриални смукачки за течности/стружки

Промишлени смукачки за големи количества абразивни стружки и смазочни материали В промишлеността са необходими вакуумни смукачки, които без усилия издържат няколко часа ежедневно или непрекъсната работа 24/7. Спектърът на веществата варира от малки до много големи количества абразивни груби стружки и груби частици до изхвърляни течни материали като масла, охлаждаща емулсия и вода.

Alfred Kärcher GmbH Промишлени смукачки за големи количества абразивни стружки и смазочни материали
0 Продукти