Почистване с прахосмукачка на гранулати и остатъци от леенето

При производството и преработката на гумата и пластмасите се образуват опасни фини и груби частици. Тези вещества могат да бъдат в големи количества по време на транспортирането или по време на техническото обслужване.

IVS 100/55 M

Употреба:

  • Почистване на машини и работни станции, особено с прахосмукателни системи за пластмасови гранули, за трески и прах
  • Отстраняване на праха по време на производствените процеси, напр. по време на дозирането на гранулата

Предизвикателства:

  • Опасен и опасен за околната среда прах
  • Експлозивен прах
  • Предотвратяване на замърсяването на продуктите

Резултат:

  • Производствените процеси се провеждат в чиста среда, а престоите са сведени до минимум
  • Осигуряване на безопасност и ефективност на работата
  • Надеждно всмукване на експлозивен прах от машини със сертификат ATEX

Подходящи машини: