Безопасни химични процеси

Химическата индустрия работи с различни агресивни твърди вещества и корозивни течности, които често са експлозивни и опасни. Безопасното засмукване на такива вещества е предизвикателна задача и изисква изключително надеждни решения.

IVC 60/24 2

Употреба:

  • Почистващи машини и работни станции, особено за изсмукване и вакуумно събиране на (агресивни) химически продукти като торове, пигменти на прах, вода, препарати и др.
  • Вакуумно събиране на прах от производствени процеси, например при пълнене на смесителни инсталации

Предизвикателства:

  • Различни дейности за отстраняване на замърсявания от храни, прах (експлозивен, свободно летящ, лепкав, влажен), мазнини, масла, протеини, течности
  • Предотвратяване на риска от експлозии от прах
  • Изключване на кръстосано замърсяване, бактериално замърсяване, промени във вкуса

Резултат:

  • Производствените процеси се провеждат в чиста среда, а престоите са сведени до минимум
  • Надеждно абсорбиране на експлозивния прах с машини със сертификат ATEX
  • Дългосрочни, надеждни, компактни и икономични решения
  • Ефективни филтри и почистване на филтри

Подходящи машини: