Прахосмукачки при обработката на металите

Металообработващата индустрия, от металургията до обработката на металите и автомобилостроенето, се явява основен отрасъл с прилагане на най-напредналите технологии. При обработката на металите се образуват големи количества абразивни стърготини, смесени с грес - охлаждащи смазки. Почистването на заготовките, както и на металообработващи станове, включително по време на процеса, включва важни задачи, които значително влияят на ефективността и на икономичността. С използване на нашите прахосмукачки вие получавате оптимална надеждност на производствения процес и гаранция на качеството на продукцията.

IVC_60_30_Industry

Употреба:

 • Абсорбиране на стърготините и течностите във всички обработващи процеси, като фрезоване, струговане, пробиване, шлайфане, премахване на ръбовете или изтъркване
 • Поддръжка, почистване на детайли и машини
 • Непрекъснато абсорбиране на замърсяванията по време на експлоатация на обработващите машини

Предизвикателства:

 • Замърсяване на обработващите машини със стърготини (с остри ръбове), прах от шлайфането и полагането на боя, със шлака, горим прах, охлаждащи смазочни материали и емулсии
 • Разделяне на стърготините и охлаждащите смазки

Резултат:

 • Поддържане на чистота по време на производствените процеси
 • Свеждане до минимум на престоите
 • По-дълъг експлоатационен живот на обработващите машини
 • Повишаване на точността на производството
 • Повишаване на надеждността на процеса и безопасността на труда
 • Надеждно отделяне на стърготините и течностите
 • Дългострочни и надеждни решения
 • Непрекъсната работа и кратко време за почистване благодарение на високата мощност на засмукване

Подходящи машини: