Чисто производство от хартията до отпечатването

При отпечатването на печатните издания се отделя прах от хартията, мастилото, течните бои и тонерите. Някои от тези вещества са силно токсични и за отстраняването им са необходими високоефективни прахосмукачки като тези, които ние в продължение на десетилетия разработваме за печатарската индустрия.

Druckmedien

Употреба:

  • Почистване с прахосмукачка на целулозните влакна по време на машинното почистване в хартиената индустрия
  • Почистване с прахосмукачка на фините и грубите парчета хартия при шлифовъчни машини
  • Почистване на принтерите
  • Почистване с прахосмукачка на тонерите

Предизвикателства:

  • Много фин и взривоопасен прах
  • Груби парченца хартия

Резултат:

  • Гарантиране на качеството и осигуряване на работните процеси
  • Защита на здравето

Подходящи машини: