Безопасно промишлено производство на камък и стъкло

При работата с камък и стъкло се получава много фин, остър и абразивен материал, който трябва да бъде отстранен от работните площи. Това е проблем, който устойчиво се решава с помощта на нашите прахосмукачки.

Stein- und Glasindustrie

Употреба:

  • Почистване на машина с понякога големи количества течност
  • Отстраняване с прахосмукачка на прах от цимент по транспортните ленти, по фуниите за пълнене, по линиите за пълнене и др.

Предизвикателства:

  • Голямо количество прах
  • Материал с остри ръбове, който трябва да бъде премахнат
  • Големи количества охлаждаща вода

Резултат:

  • Гарантиране на качеството и осигуряване на работните процеси

Подходящи машини: