Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH
Alfred Kärcher GmbH
Препарат за интензивно основно почистване Extra RM 752 62958150 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/professional/pod/osnovno-pochistvane/preparat-za-intenzivno-osnovno-pochistvane-extra-rm-752-62958150.html Изключително мощен препарат за основно почистване на алкалоустойчиви подове със силни замърсявания и наслоявания. Премахва и най-упоритите масла, мазнини и минерални петна.

Препарат за интензивно основно почистване Extra RM 752

Изключително мощен препарат за основно почистване на алкалоустойчиви подове със силни замърсявания и наслоявания. Премахва и най-упоритите масла, мазнини и минерални петна.

Артикулен номер: 6.295-815.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 1000
Тегло вкл. Опаковка 1172
Качества
 • мощен препарат за основно почистване и отстраняване на защитни слоеве и замърсявания
 • разхражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
 • за основно почистване на силно замърсени индустриални подове
 • отстранява восъчни и полимерни напластявания
 • тестван от FIGR 01/2014 (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)
 • без неприятни изпарения
 • приятен и свеж цитрусов аромат
 • много бързо действие
 • особено ефективен
 • формула с ниска пенливост
 • сепарира бързо мазнини и вода
 • без NTA
 Препарат за интензивно основно почистване Extra RM 752
 Препарат за интензивно основно почистване Extra RM 752
 Препарат за интензивно основно почистване Extra RM 752
 Препарат за интензивно основно почистване Extra RM 752
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
 • Z 20 Съдържа Limonene. Може да предизвика алергична реакция.

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
 • Почистване на пода

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 119.79ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;