Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH
Alfred Kärcher GmbH
Препарат за под RM 69 62951230 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/professional/pod/osnovno-pochistvane/preparat-za-pod-rm-69-62951230.html Мощно почистващо средство за подове в обществени и индустриални сгради. Лесно премахва най-упоритите замърсявания с мазнини, масла, сажди и минерални петна.

Препарат за под RM 69

Мощно почистващо средство за подове в обществени и индустриални сгради. Лесно премахва най-упоритите замърсявания с мазнини, масла, сажди и минерални петна.

Артикулен номер: 6.295-123.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 1000
Тегло вкл. Опаковка 1087
Качества
 • мощен препарат за основно почистване на силно замърсени индустриални подове
 • разхражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
 • приятен свеж аромат
 • бързодействащ
 • сепарира бързо мазнини и вода
 • без NTA
 Препарат за под RM 69
 Препарат за под RM 69
 Препарат за под RM 69
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
 • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
 • Почистване на пода

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 109.12ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;