Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH
Alfred Kärcher GmbH
Почистваща пяна RM 838 62958380 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/professional/prevozni-sredstva/pochistvashcha-pjana-rm-838-62958380.html Алкална почистваща пяна за безконтактно измиване на автомобили. Отстранява безпроблемно силни замърсявания от масло, мазнини, остатъци от насекоми и улична мръсотия.

Почистваща пяна RM 838

Алкална почистваща пяна за безконтактно измиване на автомобили. Отстранява безпроблемно силни замърсявания от масло, мазнини, остатъци от насекоми и улична мръсотия.

Артикулен номер: 6.295-838.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 20
Тегло вкл. Опаковка 22,82
Качества
 • Мощна почистваща пяна за безконтактно миене на автомобили
 • отстранява силни замърсявания с масла и мазнини, както и сажди, смола, остатъци от насекоми и улични замърсявания
 • повишена ефективност на почистването благодарение на интегрираните микро кристали
 • особено ефективна благодарение на финопорестата, обемна и дълготрайна пяна
 • отлична за прилагане с MultiApp
 • безконтактното почистване защитава от появата на микро драскотини
 • Изключително нежен към боята, лайсните и алуминиевите джанти
 • висока покривност
 • много бързо действие
 • приятен свеж аромат
 • отговаря на VDA
 Почистваща пяна RM 838
 Почистваща пяна RM 838
 Почистваща пяна RM 838
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
 • Z 20 Съдържа Limonene. Може да предизвика алергична реакция.

Видео

Сфера на приложение
 • автобуси, товарни автомобили
 • автомобили
 • товарни автомобили

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 136.73ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;