Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH
Alfred Kärcher GmbH
Препарат за джанти,алкален RM 801 Classic 62954010 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/professional/prevozni-sredstva/preparat-za-dzhanti-alkalen-rm-801-classic-62954010.html Специален препарат за джанти за всички видове покрити алуминиеви и стоманени джанти с изключение на небоядисаните, силно полираните специални джанти). Отстранява щадящо и интензивно упоритите замърсявания по джантите като улична прах, изгоряла спирачна прах, стружки от гуми и наслоявания от зимна сол. Не уврежда бетоновите подове и колелата.

Препарат за джанти,алкален RM 801 Classic

Специален препарат за джанти за всички видове покрити алуминиеви и стоманени джанти с изключение на небоядисаните, силно полираните специални джанти). Отстранява щадящо и интензивно упоритите замърсявания по джантите като улична прах, изгоряла спирачна прах, стружки от гуми и наслоявания от зимна сол. Не уврежда бетоновите подове и колелата.

Артикулен номер: 6.295-401.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 200
Тегло вкл. Опаковка 217
Качества
 • високо ефективен препарат за джанти
 • отсранява надеждно спирачен прах, стружки от гума, остатъци от зимна сол и петна от варовик
 • деликатен към тъканите
 • не уврежда непокрити бетоново настилки и стоманените жлебове на колелата
 • бързодействащ
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 • над 90% билогично разградим
 • без NTA
 Препарат за джанти,алкален RM 801 Classic
 Препарат за джанти,алкален RM 801 Classic
 Препарат за джанти,алкален RM 801 Classic
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
 • Почистване на джанти

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 92.42ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;