Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH
Alfred Kärcher GmbH
Препарат за подпомагане на изсъхването RM 829 62950770 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/professional/prevozni-sredstva/preparat-za-podpomagane-na-izskhvaneto-rm-829-62950770.html Чрез бързото разграждане на водния филм препаратът за подпомагане на изсъхването създава дълготраен консервиращ защитен слой. Подходящ и за меки и осмозни води.

Препарат за подпомагане на изсъхването RM 829

Чрез бързото разграждане на водния филм препаратът за подпомагане на изсъхването създава дълготраен консервиращ защитен слой. Подходящ и за меки и осмозни води.

Артикулен номер: 6.295-077.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 200
Тегло вкл. Опаковка 208
Качества
 • ефективно подпомага изсъхването в автомивки
 • освен това може да се използва като гореща вакса при консервиране на МПС
 • бързо разграждане на водния филм на големи площи
 • отлични резултати от изсъхването
 • ефективна при всякаква твърдост на водата
 • особено подходящ при мека, респ. осмозна вода
 • ефективна защита до 1 месец
 • отговаря на VDA
 • без NTA
 • без минерални масла и минерални въглеводороди
 Препарат за подпомагане на изсъхването RM 829
 Препарат за подпомагане на изсъхването RM 829
 Препарат за подпомагане на изсъхването RM 829
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
 • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P362+P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
 • леки автомобили
 • товарни автомобили

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 127.06ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;