Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH
Alfred Kärcher GmbH
Препарат за водоструйки RM 806 62951350 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/professional/prevozni-sredstva/preparat-za-vodostruiki-rm-806-62951350.html Този почистващ концентрат има широк спектър на приложение и отстранява упорити улични замърсявания като прах, масла, смазочни материали, насекоми, смола и глина.

Препарат за водоструйки RM 806

Този почистващ концентрат има широк спектър на приложение и отстранява упорити улични замърсявания като прах, масла, смазочни материали, насекоми, смола и глина.

Артикулен номер: 6.295-135.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 1000
Тегло вкл. Опаковка 1206,5
Качества
 • мощен препарат за почистване на МПС с водоструйки
 • разгражда и най-тежките замърсявания от масла, греси, смоили и насекоми
 • бързодействащ
 • особено ефективен
 • сепарира бързо мазнини и вода
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 Препарат за водоструйки RM 806
 Препарат за водоструйки RM 806
 Препарат за водоструйки RM 806
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H351 Предполага се, че причинява рак
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
 • Транспортни съоръжения
 • Почистване на МПС, измиване на двигател
 • автобуси, товарни автомобили

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 241.03ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;