Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH
Alfred Kärcher GmbH
Почистващ препарат за TankPro Reiniger, sauer RM 870 62959170 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/professional/rezervoari-konteineti/pochistvashch-preparat-za-tankpro-reiniger-sauer-rm-870-62959170.html TankPro Reiniger, кисел RM 870 за вътрешно и външно почистване на цистерни,силози и контейнери. Почиства също и силни варовикови отлагания, остатъци от строителни материали и хранителни средства като щади материалите.

Почистващ препарат за TankPro Reiniger, sauer RM 870

TankPro Reiniger, кисел RM 870 за вътрешно и външно почистване на цистерни,силози и контейнери. Почиства също и силни варовикови отлагания, остатъци от строителни материали и хранителни средства като щади материалите.

Артикулен номер: 6.295-917.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 200
Тегло вкл. Опаковка 262,2
Качества
 • Отстраняване на минерални замърсявания
 • Активен разтворител ма мръсотия за по-бързо и по-ефективно почисване на масла, мазнини, захар и минерални остатъци
 • Щадящо материалите почистване с помощта на корозионни инхибитори
 • Изключителен почистващ резултат
 • Без боя и миризма
 • Температурно стабилен при приложение до 80 градуса C
 • формула с ниска пенливост
 Почистващ препарат за TankPro Reiniger, sauer RM 870
 Почистващ препарат за TankPro Reiniger, sauer RM 870
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • Z 20 Съдържа бут-2-ин-1,4-диол. Може да предизвика алергична реакция.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

Видео


 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 119.98ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;