Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH
Alfred Kärcher GmbH
Препарат за отстраняване на смола RM 33 62955610 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/professional/visoko-naljagane/preparat-za-otstranjavane-na-smola-rm-33-62955610.html Течен, изключително мощен препарат за основно почистване и премахване на силни замърсявания от масло, грес, катран, сажди от дим и смола. Без NTA.

Препарат за отстраняване на смола RM 33

Течен, изключително мощен препарат за основно почистване и премахване на силни замърсявания от масло, грес, катран, сажди от дим и смола. Без NTA.

Артикулен номер: 6.295-561.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 200
Тегло вкл. Опаковка 265,4
Качества
 • ефективен препарат за водоструйки
 • разтваря сам най-упортите замърсявания от масла, мазнини, катран, сажди и смоли
 • особено подходящ за типичните хранителни замърсявания - мазнини, захарни глазури, сажди от дим…
 • бързодействащ
 • подходящ за керамични и повърхности от неръждаема стомана
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 • сепарира бързо мазнини и вода
 • без NTA
 • без фосфати
 Препарат за отстраняване на смола RM 33
 Препарат за отстраняване на смола RM 33
 Препарат за отстраняване на смола RM 33
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

Видео

Сфера на приложение
 • Помещения за пушене, грилове и барбекюта
 • Кухни

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 99.17ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;