Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH
Alfred Kärcher GmbH
PressurePro Почистваща пяна, кисела RM 59 62951920 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/professional/visoko-naljagane/pressurepro-pochistvashcha-pjana-kisela-rm-59-62951920.html Без усилия отстранява силни отлагания и обвивки, като например варовик, ръжда, мазнина, белтъчини, бирен и млечен варовик на плочките, плочките за калиеви печки и контейнери. Интензивно въздействие на чистене на всички повърхности поради много стабилният килим от пяна.

PressurePro Почистваща пяна, кисела RM 59

Без усилия отстранява силни отлагания и обвивки, като например варовик, ръжда, мазнина, белтъчини, бирен и млечен варовик на плочките, плочките за калиеви печки и контейнери. Интензивно въздействие на чистене на всички повърхности поради много стабилният килим от пяна.

Артикулен номер: 6.295-192.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 20
Качества
 • Средство за чистене с пяна под високо налягане
 • отстранява силни замърсявания от котлен камък, ръжда, мазнини и белтъчини
 • деликатен към тъканите
 • създава килим от пяна който дълго издържа
 • много добри свойства на измиване
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 • сепарира бързо мазнини и вода
 • без NTA
 PressurePro Почистваща пяна, кисела RM 59
 PressurePro Почистваща пяна, кисела RM 59
 PressurePro Почистваща пяна, кисела RM 59
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
 • Детски кухни
 • Почистване на повърхности
 • Автоцистерни за хранителни продукти

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 185.2ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;