Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH
Alfred Kärcher GmbH
RM 750 интензивен за основно почистване ASF, NTA- 62955390 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/professional/visoko-naljagane/rm-750-intenziven-za-osnovno-pochistvane-asf-nta-62955390.html Мощен препарат за основно почистване, отстранява основно упорити замърсявания като масла, мазнини, сажди, замърсявания от кръв и белтъчини. Не образува пяна. Особено подходящ за машинно подопочистване както и за обработка с уреди за почистване на площи.

RM 750 интензивен за основно почистване ASF, NTA-

Мощен препарат за основно почистване, отстранява основно упорити замърсявания като масла, мазнини, сажди, замърсявания от кръв и белтъчини. Не образува пяна. Особено подходящ за машинно подопочистване както и за обработка с уреди за почистване на площи.

Артикулен номер: 6.295-539.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 10
Тегло вкл. Опаковка 11,829
Размери (Д х Ш х В) 290 / 190 / 230
Качества
 • Интензивен препарат за основно почистване за приложение с уреди с високо налягане и подопочистващи уреди
 • за основно почистване на силно замърсени индустриални подове
 • разхражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
 • бързодействащ
 • формула с ниска пенливост
 • особено ефективен
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 • сепарира бързо мазнини и вода
 • без NTA
 RM 750 интензивен за основно почистване ASF, NTA-
 RM 750 интензивен за основно почистване ASF, NTA-
 RM 750 интензивен за основно почистване ASF, NTA-
 RM 750 интензивен за основно почистване ASF, NTA-
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
 • Транспортни съоръжения
 • Почистване на МПС, измиване на двигател
 • Измиване на детайли
 • Почистване на пода
 • Почистване на повърхности

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 90.35ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;