Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH
Alfred Kärcher GmbH
Активен хлор RM 852 62954510 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/professional/voda/reciklirane-na-otpadchni-vodi/aktiven-khlor-rm-852-62954510.html Бори се с гнилостните процеси, неприятните миризми и образуване на слуз във водния цикъл. Предотвратява повторното заразяване на пречистената питейна вода. Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги да се прочете упътването и информациите за продукта.

Активен хлор RM 852

Бори се с гнилостните процеси, неприятните миризми и образуване на слуз във водния цикъл. Предотвратява повторното заразяване на пречистената питейна вода. Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги да се прочете упътването и информациите за продукта.

Артикулен номер: 6.295-451.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 20
Тегло вкл. Опаковка 25,3
Качества
 • предотвратяване на процеси на гниене
 • бързодействащ
 • не натоварва отпадните води
 • особено ефективен
 • без NTA
 Активен хлор RM 852
 Активен хлор RM 852
 Активен хлор RM 852
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H400 Силно токсичен за водните организми.
 • H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P301 + P330 + P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
 • автомивки
 • Рециклиране на вода

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 93.86ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;