Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
Препарат за почистване на детайли Extra, прах RM 63 62952550 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/reinigungsmittel-professional/chasti/preparat-za-pochistvane-na-detaili-extra-prakh-rm-63-62952550.html Отстранява и най-силните замърсявания от масло, мазнини, грес, сажди и др. За почистване на алкалоустойчиви детайли, като двигатели, скоростни кутии, малки детайли, отливки и т.н.

Препарат за почистване на детайли Extra, прах RM 63

Отстранява и най-силните замърсявания от масло, мазнини, грес, сажди и др. За почистване на алкалоустойчиви детайли, като двигатели, скоростни кутии, малки детайли, отливки и т.н.

Артикулен номер: 6.295-255.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка 20
Качества
 • високоефективно средство за почистване на детайли и обезмасляване
 • разгражда масла, греси и ръжда
 • под формата на прах
 • формула с ниска пенливост
 • бързодействащ
 • сепарира бързо мазнини и вода
 • без NTA
 • без нитрити
 • без разтворители
 Препарат за почистване на детайли Extra, прах RM 63
 Препарат за почистване на детайли Extra, прах RM 63
 Препарат за почистване на детайли Extra, прах RM 63
 Препарат за почистване на детайли Extra, прах RM 63
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
 • Измиване на детайли

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 108.55ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;