Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751 62955860 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/reinigungsmittel-professional/pod/osnovno-pochistvane/floorpro-deep-cleaner-acidic-rm-751-62955860.html Препарат за основно почистване за подопочистващи машини. С висока киселинност. Премахва мощно циментов филм и отлагания от варовик и ръжда. Отличен за почистване на строителни обекти.

FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751

Препарат за основно почистване за подопочистващи машини. С висока киселинност. Премахва мощно циментов филм и отлагания от варовик и ръжда. Отличен за почистване на строителни обекти.

Артикулен номер: 6.295-586.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 2,5
Качества
 • мощен препарат за основно почистване за всички устойчиви на киселини твърди подове
 • отстранява силни замърсявания от котлен камък, ръжда, мазнини и белтъчини
 • премахва циментов воал
 • слабо разпенване
 • с интегрирана защита срещу корозия
 • без солна и фосфорна киселина
 • сепарира бързо мазнини и вода
 • без NTA
 FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751
 FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
 • Финално почистване на строителни обекти
 • Почистване на пода

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 108.28ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;