Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH
Alfred Kärcher GmbH
Препарат за кристализация RM 746 62952840 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/reinigungsmittel-professional/pod/preparati-za-poddrzhka/preparat-za-kristalizacija-rm-746-62952840.html Кристализиращо средство за поддръжка и втвърдяване на мраморни, мозаечни и бетонни подове. След кристализацията подът става по-твърд и устойчив.

Препарат за кристализация RM 746

Кристализиращо средство за поддръжка и втвърдяване на мраморни, мозаечни и бетонни подове. След кристализацията подът става по-твърд и устойчив.

Артикулен номер: 6.295-284.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 10
Качества
 • мощно средство за кристализация за всички съдържащи варовик каменни подове като мрамор, мозайка, обработен бетон
 • чрез уплътняването на камъка се създава по-устойчива повърхност
 • образува нов гланц
 • структурата и цвета на камъка остават непроменени
 • облекчава бъдещото почистване на повърхността (по-рядко повторно замърсяване)
 • особено ефективен
 • може да се стъпва веднага след обработката
 • без NTA
 Препарат за кристализация RM 746
 Препарат за кристализация RM 746
 Препарат за кристализация RM 746
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H302 Вреден при поглъщане.
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
 • Каменни подови настилки, съдържащи варовик

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 99.23ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;