Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
Препарат за товарни автомобили, алкален RM 805, без NTA 62955500 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/reinigungsmittel-professional/prevozni-sredstva/preparat-za-tovarni-avtomobili-alkalen-rm-805-bez-nta-62955500.html Препаратът се използва в специализираните автомивки за товарни автомобили и подпомага ефективно отстраняването на най-упоритите замърсявания като смазочни масла, сажди, грес, катран и остатъци от насекоми. Без NTA.

Препарат за товарни автомобили, алкален RM 805, без NTA

Препаратът се използва в специализираните автомивки за товарни автомобили и подпомага ефективно отстраняването на най-упоритите замърсявания като смазочни масла, сажди, грес, катран и остатъци от насекоми. Без NTA.

Артикулен номер: 6.295-550.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 20
Качества
 • високоефективен препарат за предварително измиване на товарни автомобили
 • замърсяванията от мазнини, масла емисии и остатъци от насекоми набъбват и се отстраняват надеждно
 • по този начин резултатите от следващите стъпки на миенето значително се подобряват
 • подходящ за почисване на товарни автомобили
 • много добри почистващи свойства особено със студена вода
 • бързодействащ
 • деликатен към тъканите
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 • без NTA
 Препарат за товарни автомобили, алкален RM 805, без NTA
 Препарат за товарни автомобили, алкален RM 805, без NTA
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
 • Почистване на МПС, измиване на двигател
 • автомивки
 • товарни автомобили
 • Основно почистване
 • леки автомобили

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 97.8ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;