Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
Препарат за цистерни TankPro, алкален RM 875 62959210 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/reinigungsmittel-professional/rezervoari-konteineti/preparat-za-cisterni-tankpro-alkalen-rm-875-62959210.html Алкалният TankPro RM 875 за основно почистване на силни замърсявания от масла и греси напр. в цистерни, силози и контейнери. С редуцирана пяна, мощен и щадящ материалите.

Препарат за цистерни TankPro, алкален RM 875

Алкалният TankPro RM 875 за основно почистване на силни замърсявания от масла и греси напр. в цистерни, силози и контейнери. С редуцирана пяна, мощен и щадящ материалите.

Артикулен номер: 6.295-921.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 1000
Качества
 • Активен разтворител на мръсотия за по-бързо и по-ефективно почистване на растителни масла, сокове, шоколад, белтък и глутен.
 • Щадящо материалите почистване с помощта на корозионни инхибитори
 • Без боя и миризма
 • Изключителен почистващ резултат
 • Температурно стабилен при рабора до 90 градуса С
 • формула с ниска пенливост
 Препарат за цистерни TankPro, алкален RM 875
 Препарат за цистерни TankPro, алкален RM 875
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

Видео


 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 100.81ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;